And only shine of gold in their eyes – contemporary Ukrainian art - monoline faces and eyes on black and gold - Polyptych
And only shine of gold in their eyes – contemporary Ukrainian art - monoline faces and eyes on black and gold - Polyptych
And only shine of gold in their eyes – contemporary Ukrainian art - monoline faces and eyes on black and gold - Polyptych
And only shine of gold in their eyes – contemporary Ukrainian art - monoline faces and eyes on black and gold - Polyptych

And only shine of gold in their eyes

 

This work is an ode to those whose eyes no longer shine with a true interest in life. All they required is only more gold. Every morning they are forced to go down under the ground to mine a piece of their gold.

We all are living in a society, so we are interconnected.
Through the series “Interconnected” I investigate the relationship between individuals in a society and the relationship of a person with itself under the influence of society. Even if, we count ourselves independent persons, it just means, we don’t notice the influence on us.
The one-line continuous drawing of people’s faces and objects is a cornerstone element of this series. I use different symbols besides faces, to tell a full story.

 

 

 

І тільки блиск золота у їх очах

 

Ця робота – ода тим, чії очі вже не випромінюють справжню цікавість до життя, а лише прагнуть більше золота. Кожного ранку вони змушені спускатися під землю’ щоб їхати видобувати свою крихту золота. Це Сізіфова праця сучасного світу.

Ми живемо в соціумі, тож ми взаємопов’язані.
У серії “Взаємопов’язані” я досліджую відносини між особами в соціумі та відносини особистості з собою під дією соціуму. Навіть якщо ми вважаємо себе незалежними, це лише зничить, що ми не помічаємо цього впливу.
Лінійний нескінченний малюнок людських облич та об’єктів – визначальний елемент цієї серії. Різноманітні, іноді приховані, символи доповнюють історію.

 

 


Medium: Mixed media, Acrylic on canvas, Imitation Gold (Gilding)


Size: Polyptych, 140x90cm (each part 40x40cm)


Year: 2018


For sale


Category: