The reason to be
The reason to be
The reason to be
The reason to be

The reason to be

 

In the artwork “The reason to be” I continue to work on the topic of the searches of a possible future for a person. Attempts to predict the future are inherent only to human beings. Animals deal only with what is now or were in the past. And only a human being tries to build a probable picture of the future. But only that ones can is to create the picture of the future from the elements of the past and present. This picture has no definite form. It seems like we try to see the vague outlines of objects in a dark room whose walls absorb all the surrounding light. Sometimes it seems that we’ve caught the future, that we are already feeling it. But when the moment comes it turns out in a different way. Why are we, people, trying to guess what can’t be foreseen?

 

Причина бути

У своїй роботі “Причина бути” я продовжую тему пошуків людиною відповіді на питання про своє майбутнє. Спроби прогнозувати майбутнє притаманні лише людським істотам. Тварини мають справу лише з тим, що є зараз, або було у минулому. І тільки людина намагається побудувати ймовірну картину майбутнього. Але все, що може – зліпити картину майбутнього з елементів минулого і сьогодення.
Картина майбутнього не має виразної форми. Ми ніби намагаємося розгледіти невиразні обриси об’єктів у темній кімнаті, стіни якої, поглинають все навколишнє світло. Часом здається, що розгледів, майже побачив, вже зрозумів, але настає цей самий момент майбутнього і все складається інакше. Іноді ми очікуємо чогось поганого, але все навпаки відбувається найкращим чином. А іноді, всупереч радісним очікуванням, події складаються не на краще. Навіщо ми – люди – намагаємося вгадати те, що неможливо передбачити?
 

 


Medium: Acrylic, mixed media on canvas, Imitation Gold (Gilding)


Size: 100x100cm


Year: 2019


For sale


Category: